SEMI

Program sBonus

Aplikacja sBonus służy do obsługi programu lojalnościowego dla danego punktu sprzedaży. Nośnikiem danych o kliencie jest karta. Numer karty może być odczytywany przez skaner kodów kreskowych, czytnik kart magnetycznych lub przez ręczne wpisanie z klawiatury. Informacje o kliencie zapisywane są w bazie danych klientów. Bazę można drukować, eksportować do pliku (np. Excell), przeszukiwać po zadanych parametrach.

Dostęp do programu uzyskuje się na zasadzie podania loginu i hasła. Można zdefiniować wielu użytkowników różnicując ich prawa dostępu.

Cechy

 1. Naliczanie punktów – kwotowe - zakup towarów za określoną kwotę (np. 1 zł = 1pkt).
 2. Naliczanie punktów – ilościowe – zakup pewnej ilości towaru (np. 1 szt = 1 pkt).
 3. Naliczanie rabatu – w zależności od typu karty.
 4. Definiowanie grup towarowych – towary do sprzedaży z określoną ceną i przelicznikiem  punktowym.
 5. Definiowanie nagród – towary będące nagrodami w systemie – definiowanie wartości punktowej poszczególnych nagród.
 6. Definiowanie typów kart (np. karty złote, srebrne, VIP) ze zdefiniowanym poziomem rabatu.
 7. Sprzedaż towarów – przeliczanie wartości punktowej poszczególnych towarów oraz naliczanie rabatu.
 8. Wydawanie nagród.
 9. Możliwość zwrotu towaru – punkty zostają odjęte z karty.
 10. Możliwość łączenia punktów z kilku kart.
 11. Raportowanie szczegółów poszczególnych transakcji, raportowanie dla poszczególnych kart, raport ilości punktów na poszczególnych kartach, sortowanie poszczególnych raportów, filtrowanie.

Przykładowe widoki programu:

Transakcje dla kart

Wybór towaru

Menu programu