SEMI

System Parkingowy UniParking

System parkingowy UniParking to narzędzie przeznaczone do obsługi małych i dużych parkingów. Zadaniem systemu jest naliczanie i pobieranie opłat za parkowanie oraz zarządzanie wjazdami i wyjazdami pojazdów z terenu parkingu.

Przykładowe zastosowanie.

Jedną z prostszych opcji systemu UniParking jest konfiguracja, w której płatność następuje przy wyjeździe z parkingu. Poniżej przedstawiona jest taka sytuacja z opisem zachowania się systemu dla użytkowników nie posiadających karty abonamentowej oraz tych, którzy tą kartę posiadają.

Wjazd:

Klient bez abonamentu - klient podjeżdża do terminala wjazdowego (T1) i naciska przycisk wydający bilet. Do wydania biletu niezbędna jest obecność samochodu w polu detektora pojazdu (DP) zainstalowanego przy terminalu. Po naciśnięciu przycisku terminal drukuje bilet i otwiera ramię bariery (S). Pod ramieniem bariery zainstalowany jest drugi detektor pojazdu (DP), który zabezpiecza przed zbyt wczesnym opadnięciem ramienia. Po odjechaniu pojazdu terminal zamyka barierę.
Klient abonamentowy - klient podjeżdża do terminala wjazdowego (T1) i zbliża elektroniczną kartę do czytnika terminala (zamiast naciśnięcia przycisku wydającego bilet). Jeżeli spełnione są warunki wjazdu (np.. data ważności karty, brak samochodu na parkingu, wolne miejsca parkingowe) terminal otwiera barierę wjazdową (S) i zamyka ją po przejechaniu pojazdu.

Wyjazd:

Klient bez abonamentu - klient podjeżdża do stanowiska kasowego (SK) umieszczonego na wyjeździe z parkingu. Przekazuje bilet obsłudze parkingu, która za pomocą skanera odczytuje kod kreskowy biletu. Opłata naliczana jest automatycznie na podstawie ustalonej wcześniej taryfy. Po zarejestrowaniu opłaty, system otwiera barierę wyjazdową (S) i zamyka ją po przejechaniu pojazdu.
Klient abonamentowy - gdy klient korzysta z karty abonamentowej wyjazd z parkingu przebiega identycznie jak wjazd - wystarczy zbliżenie karty do czytnika. System kontroluje takie dane jak: termin ważności kart, informacje czy pojazd opuścił parking. Rozwiązanie takie uniemożliwia wjazd na parking kilku osobom na tą sama kartę.

Parking - płatność bezpośrednia

Dostępne wersje:

 • z płatnością bezpośrednią - płatność w stanowisku kasowym, umieszczonym przed szlabanem wyjazdowym
 • z płatnością oddaloną od wyjazdu - płatność w stanowisku kasowym, oddalonym od wyjazdu, odczyt opłaconego biletu umożliwia terminal wyjazdowy umieszczony przed szlabanem wyjazdowym
 • z płatnością w stanowisku kasowym (kasa obsługiwana przez personel)
 • z płatnością w automacie płatniczym (kasa samoobsługowa)
 • mieszanych (kombinacja wyżej wymienionych wariantów)

Cechy:

 • duży wybór taryf
 • obsługa biletów jednorazowych i abonamentowych
 • generowanie raportów i statystyk
 • pełna kontrola wszystkich urządzeń systemu w czasie rzeczywistym
 • nowoczesna stylistyka urządzeń
 • przyjazny interfejs komunikacyjny aplikacji (możliwa praca na ekranach dotykowych)
 • urządzenia zewnętrzne (terminale i automaty) wyposażone w jednostki klimatyzacyjne
 • możliwość zdalnej kontroli, serwisowania i zarządzania systemem

Elementy systemu:

Oprogramowanie parkingowe ePARKING:

 • przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs komunikacyjny
 • liczenie pojazdów w czasie rzeczywistym (informacja o zajętość parkingu)
 • alarmowanie o nieprawidłowościach
 • możliwość kreowania taryf czasowych: krótkoterminowe, długoterminowe
 • (abonamentowe), nocne, dzienne
 • ulgi za parkowanie (np. wielogodzinne)
 • wolne wjazdy (np. dla klientów sklepu)
 • taryfy punktowe
 • taryfy karne (zagubiony bilet)
 • kreowanie statystyk i raportów
 • rezerwacja miejsc parkingowych
 • rejestracja zmiany „kasjera”
 • dostęp do opcji programu zależnie od przyznanych uprawnień
 • zdalne diagnozowanie systemu

Terminal wjazdowy

wydruk biletu parkingowego (klient jednorazowy) odczyt karty zbliżeniowej (klient abonamentowy) wykrywanie obecności pojazdu (poprzez pętlę indukcyjną) sterowanie barierą, sygnalizacją świetlną informowanie o stanie parkingu (wolny/zajęty) i przeterminowaniu karty komunikacja z obsługą parkingu przez intercom lub videodomofon (opcja)

Terminal wyjazdowy (systemy z płatnością oddaloną lub mieszaną)

 • odczyt biletu parkingowego (klient jednorazowy)
 • odczyt karty zbliżeniowej (klient abonamentowy)
 • sterowanie barierą, sygnalizacją świetlną
 • informowanie o przeterminowaniu karty i braku opłaty za parkowanie
 • komunikacja z obsługą parkingu przez intercom lub videodomofon (opcja)

Stanowisko kasowe

 • To centrum kontroli i sterowania systemem oraz kasa umożliwiająca rozliczanie klienta
 • za korzystanie z parkingu. Parking może być wyposażony w większą ilość stanowisk, muszą być jednak one połączone w sieć LAN. Stanowisko kasowe składa się zwykle z:
 • komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem parkingowym
 • monitor LCD lub Touch Screen
 • czytnik biletów (skaner kodu kreskowego)
 • czytnik kart zbliżeniowych
 • drukarka raportów i faktur
 • drukarka fiskalna
 • szuflada kasowa

Automat płatniczy

To urządzenie samoobsługowe, za pomocą którego pobierana jest opłata za korzystanie z parkingu. Automat wykonywany jest w dwóch podstawowych wariantach:

 • z poborem monet i wydawaniem reszty (w monetach)
 • z poborem monet, banknotów i wydawaniem reszty (w monetach)

Opcjonalnie każdy automat może być wyposażony w czytnik kart płatniczych

Automat wyposażony jest w wyświetlacz LCD z klawiaturą. Przyjazny interfejs komunikacyjny zapewnia użytkownikom intuicyjną obsługę, prowadząc ich przez procedurę zapłaty oraz informując o nieprawidłowych lub niedozwolonych operacjach. Konstrukcja automatu gwarantuje poprawną pracę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, a wytrzymała obudowa zabezpiecza przed wandalizmem. Urządzenie rejestruje wszystkie wykonane operacje. Automat może być opcjonalnie wyposażony w intercom do komunikacji z obsługą parkingu. Automat umożliwia szybką zmianę systemu walutowego z PLN na EURO.